Oldalak

3/25/2015

"On a Forbidden Star "

A mögöttem hullámzó hónapok "apály-dagálya" sodorták lélek-fövenyemre Pilinszkyt. Csillagköltő, így becézgetem magamban az eksztatikus hívőt és Isten tagadót, aki a fölmagasztosulás érzetéből, egy pillanat alatt saját árnyékvilágomba taszít és én mégis újra és újra magamnak követelem bűvös sorait...

Pilinszky János

Tilos csillagon

Én tiltott csillagon születtem,
a partra űzve ballagok,
az égi semmi habja elkap,
játszik velem és visszadob.

Nem is tudom, miért vezeklek?
Itt minden szisszenő talány,
ne fusson el, ki lenn a parton,
e süppedt parton rámtalál.

S ne félj te sem, ne fuss előlem,
inkább csittítsd a szenvedést,
csukott szemmel szoríts magadhoz,
szoríts merészen, mint a kést.

Légy vakmerő, itélj tiédnek,
mint holtak lenn az éjszakát,
vállad segítse gyenge vállam,
magam már nem birom tovább!

Én nem kivántam megszületni,
a semmi szült és szoptatott,
szeress sötéten és kegyetlen,
mint halottját az itthagyott....and English version by Clive Wilmer and George Gömöri


On a Forbidden Star

I was born on a forbidden star. From there
driven ashore, I trudge along the sand.
The surf of celestial nothingness takes me up,
and plays with me, then casts me on the land.

Why I repent I do not even know.
It is a puzzle buzzing in my ear.
If any of you should find me on this beach,
this sunken beach, don’t run away, stay here.

And don’t be scared. Don’t run away. Just try
to mitigate the suffering in my life.
Shut your eyes and press me to yourself.
Press me boldly, as you would a knife.

Be reckless too: look on me as the dead
look on the night, seeing it as their own,
your shoulder there to aid my weaker one.
I can no longer bear to be alone.

I never wanted to be born. It was nothingness
Who bore and suckled me; with her I started.
So love me darkly. Love me cruelly. Love me
like the one left behind by the departed.